| Αρχική | Πληροφορίες | Ενεργοποίηση | Οδηγίες | Κάλυψη | Στατιστικά | English
 

Ενεργοποίηση σύνδεσης στην Υπηρεσία Πιστοποιημένης Ασυρμάτης Πρόσβασης

Για να είναι δυνατή η χρήση της υπηρεσίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη λογαριασμού χρήστη στην κεντρική υπηρεσία καταλόγου του ιδρύματος. Εάν διαθέτετε λογαριασμό αλλά δεν έχετε πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο, παρακαλώ όπως συνδεθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση myaccount.uoc.gr και αλλάξετε τον κωδικό σας.