| Αρχική | Πληροφορίες | Ενεργοποίηση | Οδηγίες | Κάλυψη | Στατιστικά | English
Οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας για το ασύρματο δίκτυο με όνομα (SSID): UCNET-WWW.
Αναλυτικές οδηγίες προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στην υπηρεσία με την χρήση φυλλομετρητή ιστοσελίδων.
Windows XP |   Windows Vista |   MAC OS X
Οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας για το ασύρματο δίκτυο με όνομα (SSID): UCNET-VPN.
Αναλυτικές οδηγίες προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στην υπηρεσία με την χρήση εικονικού ιδεατού δικτύου.
Windows XP |   Windows Vista |   MAC OS X |   Linux
Οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας για το ασύρματο δίκτυο με όνομα (SSID): EDUROAM.
Αναλυτικές οδηγίες προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στην υπηρεσία EDUROAM.
  iPhone eduroam |   MacOS eduroam |   WinXP eduroam |   VISTA eduroam |   WIN 7 eduroam |   WIN 8 eduroam
Παραμετροποίηση λογισμικών ασφαλείας:
Οδηγίες για το McAfee
Οδηγίες για το Norton Internet Security
 
Οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων