| Αρχική | Πληροφορίες | Ενεργοποίηση | Οδηγίες | Κάλυψη | Στατιστικά | English
 

Σημεία Παρεχόμενης Κάλυψης για την Υπηρεσία Πιστοποιημένης Ασύρματης Πρόσβασης

 

Η πιστοποιημένη ασύρματη πρόσβαση παρέχεται στις ακόλουθες κτιριακές εγκαταστάσεις:

  • Κτιριακές εγκαταστάσεις Γάλλου

  • Κτιριακές εγκαταστάσεις Βουτών

  • Κτιριακές εγκαταστάσεις Λ. Κνωσού

Σε όλες τις παραπάνω αναφερόμενες κτιριακές εγκαταστάσεις παρέχεται εκτεταμένη κάλυψη των χώρων εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα καλύπτονται πλήρως τα αμφιθέατρα διδασκαλίας, οι βιβλιοθήκες καθώς και μεγάλος αριθμός εργαστηρίων και χώρων μελέτης / σεμιναρίων. Επίσης, καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό οι χώροι αυξημένης συνάθροισης μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας όπως είναι τα κυλικεία, τα εστιατόρια καθώς και χώροι συναντήσεων / συνεδριάσεων.

Κατά την διάρκεια της αρχικής λειτουργίας της υπηρεσίας θα δημιουργηθούν χάρτες αποτύπωσης της παρεχόμενης κάλυψης για το σύνολο των παραπάνω αναφερόμενων εγκαταστάσεων. Ακόμα, στους χώρους κάλυψης θα αναρτηθούν ενημερωτικές πινακίδες οι οποίες θα παρέχουν πληροφορίες για την διασύνδεση και την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών. Η υποστήριξη των χρηστών θα παρέχεται από την Υπηρεσία εξυπηρέτησης χρηστών του Κέντρου Επικοινωνιών και Δικτύων, μέσω των ιστοσελίδων http://www.ucnet.uoc.gr και http://helpdesk.ucnet.uoc.gr αλλά και τηλεφωνικά στο νούμερο 2810 39 3312.

 
 Ενημερωτική πινακίδα
Υπόδειγμα Ενημερωτικής Πινακίδας