| Αρχική | Πληροφορίες | Ενεργοποίηση | Οδηγίες | Κάλυψη | Στατιστικά | English
 

Υπηρεσία Πιστοποιημένης Ασύρματης Πρόσβασης

 

Το Κέντρο Επικοινωνιών και Δικτύων ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας Πιστοποιημένης Ασύρματης Πρόσβασης η οποία παρέχει στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, αλλά και σε επισκέπτες, την δυνατότητα για ασύρματη σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και το Διαδίκτυο.

Η υπηρεσία παρέχεται με στόχο τη μέγιστη δυνατή κάλυψη και εξυπηρέτηση κατά το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού χρηστών καλύπτοντας χώρους αυξημένης συνάθροισης καθώς και σημεία έντονης ακαδημαϊκής λειτουργίας (Αμφιθέατρα, Κυλικεία, Βιβλιοθήκες κλπ). Σταδιακά η κάλυψη θα επεκτείνεται, με την προσθήκη επιπλέον εξοπλισμού και σε άλλους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου.

Η προμήθεια του εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης (wireless access points) χρηματοδοτήθηκε σε μεγαλύτερο ποσοστό από τον τακτικό προϋπολογισμό του ιδρύματος καθώς και από αναπτυξιακά προγράμματα (75% Γ’ ΚΠΣ και 25% Εθνικούς πόρους) στα οποία συμμετείχε το Κέντρο Επικοινωνιών και Δικτύων (ΚΕΔ) όπως το πρόγραμμα με τίτλο «Προώθηση της ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Κρήτης» της Πρόσκλησης 84.

Το ασύρματο δίκτυο ακολουθεί το πρότυπο 802.11b/g που χρησιμοποιεί την ελεύθερη ζώνη των 2.4 Ghz σε ταχύτητες μέχρι 54 Mbps. Η εκπομπή σε αυτή την συχνότητα είναι εγκεκριμένη τόσο από τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής ένωσης, όσο και από την ΕΕΤΤ.

Για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας, καθώς και του δικτύου και των υπηρεσιών του γενικότερα, η πρόσβαση θα είναι ελεγχόμενη με τη χρήση λογαριασμού για κάθε χρήστη (username, password). Τα στοιχεία λογαριασμού του χρήστη θα βρίσκονται αποθηκευμένα στη Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου (LDAP) και θα αντλούνται μέσω υπηρεσίας ταυτοποίησης (radius).

Δυνατότητα πρόσβασης στην υπηρεσία έχουν άμεσα όλοι οι χρήστες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στην Υπηρεσία Καταλόγου του ιδρύματος, μέλη ΔΕΠ και προσωπικό (ο λογαριασμός είναι ίδιος με αυτόν της υπηρεσίας dial-up). Η παροχή της υπηρεσίας στους φοιτητές είναι επίσης εφικτή εφόσον τα στοιχεία τους καταχωρηθούν στην Υπηρεσία Καταλόγου.